{"nextOffset":-1,"portalData":[{"guid":"b33cb6dce0c1451bbf072e1e3f406db6.16","lat":59.471062,"lng":24.887484,"name":"Teletorni vitraa\u017e"},{"guid":"0a16d9487d80311d8e4daeb46ca8c69f.16","lat":59.471362,"lng":24.886242,"name":"Historical tank"},{"guid":"4c95b3ae447d4605a8421e21ace654c4.16","lat":59.47143,"lng":24.887374,"name":"Tallinna Teletorn"},{"guid":"74ab5453f835425abaf36aee9c997649.16","lat":59.471689,"lng":24.886894,"name":"Teletorn Playground"},{"guid":"9187087c7aa145cd9a7fa27c43d3de9c.16","lat":59.471897,"lng":24.886257,"name":"Teletorni piiramise m\u00e4lestusm\u00e4rk"}]}